Indicaties

De World Health Organisation, WHO, heeft een lijst opgesteld met ziekten en aandoeningen waarbij het effect van een acupunctuurbehandeling is onderzocht. Mocht u verdere vragen hebben over uw specifieke klacht neemt u dan contact met mij op.

De ziekten of aandoeningen waarvoor acupunctuur therapie is getest in gecontroleerde klinische studies, gerapporteerd in recente literatuur, kunnen
worden ingedeeld in vier categorieën zoals hieronder aangegeven.

  1. Ziekten, symptomen of condities waarvoor acupunctuur is bewezen, door gecontroleerde trials ,een effectieve behandeling te zijn: opsomming
    zie verwijzing onder naar de PDF-file
  2. Ziekten, symptomen of aandoening waarvoor het therapeutisch effect van acupunctuur is getoond maar die verder bewijs nodig heeft:
    opsomming zie verwijzing onder naar de PDF-file
  3. Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor slechts individuele gecontroleerde studies een aantal therapeutische effecten rapporteren, maar waarvoor acupunctuur het proberen waard is omdat de behandeling door middel van conventionele en andere therapieën moeilijk is:
    opsomming zie verwijzing naar de PDF-file
  4. Ziekten, symptomen of condities waarvoor acupunctuur geprobeerd kan worden op voorwaarde dat de behandelaar speciale moderne medische kennis heeft en adequate controle-apparatuur: opsomming zie verwijzing onder naar de PDF-file

Zie voor de opsomming per categorie PDF-file

Voor al deze indicaties volgens de World Health Organisation, WHO,
met ziekten en aandoeningen waarbij het effect van een acupunctuurbehandeling is onderzocht, zie ook de site van de World Health Organisation, WHO.